Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, is eigendom van en wordt beheerd door:

Covagri Comm.V.
Bonderstraat 1
3770 Riemst

Ondernemingsnummer: 0843.667.495
BTW nummer: BE 0843.667.495

Wij zijn bereikbaar op:
E-mail: info@covagri.be
Telefoon:
Anne-Camille Vanvinckenroye : 0473 46 59 37
Jan Coenegrachts : 0498 63 16 90
Frank Schepers : 0498 36 52 80

Door het raadplegen en het gebruik van deze website of op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.
Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan om van deze website geen gebruik meer te maken.

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Het concept van deze website, de structuur, de lay-out en het design, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Covagri of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop kunnen enkel verleend worden op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid

Covagri streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig en betrouwbaar is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen de personen van Covagri de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Het is wel steeds mogelijk om contact met ons op te nemen ter correctie van informatie.

Covagri geeft geen garantie op de goede werking van deze website. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden tevens het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

De CoFood website, of een van de subdomeinen van de CoFood website, kan links of verwijzingen bevatten naar een website of webpagina van een derde. Dit impliceert op geen enkele wijze dat wij de inhoud van de betreffende website of webpagina impliciet goedkeuren. Covagri kan dus in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Covagri hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel veel informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren. Het verzenden van uw persoonlijke gegevens gebeurt echter steeds op eigen risico. In het contactformulier zullen uw persoonlijke gegevens gevraagd worden. Door het invoeren van deze gegevens geef je ons, zijnde Covagri de toestemming om deze te gebruiken. Deze gegevens hebben we nodig om u een antwoord te bezorgen. Tevens kunnen deze ook voor eventuele reclame acties of promoties gelinkt aan Covagri gebruikt worden. Uw gegevens zullen echter nooit aan een derde partij doorgegeven of verkocht worden.
Uw persoonsgegevens worden beheerd door Covagri. Deze worden nooit doorgegeven aan derden.
U heeft ook steeds kosteloos recht op inzage in, en een eventuele correctie of verwijdering van, uw persoonlijke gegevens. Dit kan u schriftelijk, gedateerd en ondertekend, aanvragen via info@cofood.be, mits een bewijs van identiteit.
Covagri kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de CoFood-website, of een van haar subdomeinen, gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit stelt ons in staat om de CoFood website, en alle websites in beheer bij Covagri, zoals de CoFood website en haar subdomeinen, steeds verder te optimaliseren.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die vanaf deze website doorgestuurd worden en op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit dient enkel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en stelt ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en ze op die manier te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Tongeren.
Als de werking van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden in gedrang komt, zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige punten in deze overeenkomst.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.